reklama 

Úvod | Autor | Dejiny Egypta | Náboženstvo| Pyramídy | Armáda | Dejiny Indiánov | Indiánske pyramídy | Mayovia | Aztékovia  Inkovia | Spoločné znaky | Ako?

Úvod
Spoločné znaky
Ak hej, tak ako ?
 
 

 
 

Nedá sa s určitosťou povedať ako vznikli božstvá Egypťanov. Náboženstvo bolo úzko späté s nebeskými  telesami a  dejmi na oblohe. Mali okolo 22 hlavných uctievaných božstiev. Ich bohovia často krát mali namiesto ľudskej hlavy zvieraciu, prípadne krídla, alebo ich zobrazovali ako zvieratá. Tie boli potom pre nich posvätné ako napríklad hroch, ibis, skarabeus alebo mačka.

V Egypte kládli dôraz na posmrtný život. Vyvinul sa ojedinelý spôsob ako pochovávať ľudí. Mumifikácia bol zdĺhavý proces , ktorý zabezpečil zakonzervovanie tiel na dlhší čas. Vnútornosti zomrelého sa z tela odoberali a ukladali do nádob s podobizňou rôznych bohov. Tomuto procesu podliehali telá významných ľudí, panovníkov, kňazov ale i bohatšieho obyvateľstva. U chudobného obyvateľstva sa používal obyčajný spôsob pochovávania do zeme v rohožiach, alebo zabalenie v plátne. Do hrobiek sa dávali rôzne predmety, nábytok prípadne aj hračky, ak zomreli deti. Všetko to však záviselo od bohatstva zomrelého.

Znalosti a veda dávneho Egypta

      Kňazi, matematici a astronómovia boli v tejto dobe veľmi uznávanými vzdelanými ľuďmi. O vyspelej astronómii Egypťanov máme mnoho priam neuveriteľných poznatkov a hmotných historických prameňov. Našli sa hviezdne mapy na hlinených tabuľkách. Najznámejšou je veľmi stará a cenná Narmerova paleta zobrazujúca súhvezdie Orión. Bola vykopaná na chrámovom pozemku v Hierakonpolise roku 1895 a alegoricky zobrazuje  víťazstvo egyptského panovníka Narmera nad nepriateľmi.
      Vynikali taktiež aj v lekárstve.  Z písomných prameňov sa dozvedáme aj o prvých operáciách a nemocniciach. Operačné nástroje sa veľmi podobali tým súčasným. Pri liečebných procesoch využívali liečivú silu byliniek a liečivých mastí.
      Egypťania mali aj svoj školský systém. Vzdelanie dostávali iba chlapci. Z nich sa neskôr stávali vážení pisári. Ich povinnosťami boli rôzne evidencie a dôležité záznamy

 

 

 
 

Úvod | Autor | Dejiny Egypta | Náboženstvo| Pyramídy | Armáda | Dejiny Indiánov | Indiánske pyramídy | Mayovia | Aztékovia  Inkovia | Spoločné znaky | Ako?

 © Tom. All rights Reserved.   

 

 

Surf.skoptimalizace PageRank.cz CZIN.euPageRankPřidej na SeznamRink.cz